Mga Bugtong Na May Sagot - Page 105

Bugtong #729
Batakin mo ang baging
Bababa ang tikin.
Bugtong #730
Batakin mo ang tadyang
Lalapad ang likuran.
Bugtong #731
Binatak ko ang baging,
Bumuka ang tabing.
Bugtong #732
Hinila ko ang tadyang
Lumapad ang tiyan.
Bugtong #733
Sa tag-araw man o sa tag-ulan
Ikaw ay proprotektahan.
Bugtong #734
Prutas itong binibili rin ng pera
Dilaw ang balat, kampana ni Rosa.
Bugtong #735
Bukol na mainit-init pa
Parang bulkang sasabog siya.