Mga Bugtong Na May Sagot - Page 104

Bugtong #722
Hari ng karagatan
Palikpik ang matatanawan.
Bugtong #723
Isdang inasnan, nalusaw sa taguan;
Pinakinabangan,
Ginawang sawsawan.
Bugtong #724
Isdang inasinan
Ginawang sawsawan.
Bugtong #725
Mga paang may kalaparan
Pakendeng-kendeng ang puting katawan.
Bugtong #726
Kinukuha ito ng tatay at nanay
Pamalo sa puwit na linalatay.
Bugtong #727
Nag-iiyak-iyakan at nagpapatawa
Kahit mukha ay may pinta
Gusto lang nilang bata ay mapatawa.
Bugtong #728
Bahay ng kapre
Iisa ang haligi.