Mga Bugtong Na May Sagot - Page 102

Bugtong #708
Bahay ni Cirila
Punung-puno ng bala.
Bugtong #709
Bahay ni Isidoro
Punung-puno ng buto.
Bugtong #710
Bahay ni Senor Perez
Puno ng perdigones.
Bugtong #711
Makulay na palabas sa mga kalsada
May banda at tanawing nagpapasaya.
Bugtong #712
Maputing parang busilak,
Kalihim ko sa pagliyag.
Bugtong #713
Parang bakal na tadyang
Trabaho'y ihawan ng baboy, baka o isda man.
Bugtong #714
Hugis ay bituin
Papel na nagningning.