Mga Bugtong Na May Sagot - Page 101

Bugtong #701
Sariling-sarili mo na,
Ginamit pa ng iba.
Bugtong #702
Ulo ng isang bansa
Ibinoto ng madla.
Bugtong #703
Sa araw ay nahihimbing
Sa gabi ay gising.
Bugtong #704
Walang paa'y lumalakad,
Ang bakas ay nangungusap.
Bugtong #705
Bahay ko sa Pandakan,
Malapad ang harapan.
Bugtong #706
Matamis na pinagtaklob
Sintigas ng ulo ng niyog.
Bugtong #707
Binatak ko ang isa,
Tatlo pa ang sumama.