Mga Bugtong Na May Sagot - Page 100

Bugtong #694
Isang tingting na kay tigas
Nang ikiskis ay nagdingas.
Bugtong #695
Koronang mapula ay katulad nito
Lagi nang nakakabit sa ulo.
Bugtong #696
Patpat ay biglang bumukadkad
May hangin ang magandang dilag.
Bugtong #697
Isda sa ilog ay nakukuha mo I
Tantang-tantangin lang ang instrumento.
Bugtong #698
Laro itong pinagkakatuwaan
Ng bata at matanda man
Ang taya ay pipiringan
Pamalo ay tangan-tangan
May inaasinta sa kaltaasan.
Bugtong #699
Hatak dito, hatak doon,
Inaatadong masa aking hinaharinahan
ipinapasok sa mainit na kulungan.
Bugtong #700
Pukpok dito, pukpok diyan,
Bakal ay pinapantay
Matitigas na bisig na panghanapbuhay

This website is dedicated to all Filipino people who love their country, the Philippines.

The purpose of this website is to help all Filipinos, most importantly the Filipino students in their upbringing, not just in their studies in schools, but also during their leisurely time online. Who said fun is all about playing games?

Currently, we have articles about Filipino folklore including short stories, fables, parables, myths, and legends. Biographies of Filipino national heroes and other famous people in Philippine history that are written both in Tagalog and English are also available.

Soon to include information about Filipino games here in the Philippines, from the old traditional games that children used to play, to the most latest online games now being played at their very own homes or in an Internet Cafe such as Level Up's games Ragnarok and Crazy Kart, e-Games' Ran Online....