Mga Bugtong Na May Sagot - Page 98

Bugtong #680
Hayan na si katoto
Dala-dala ang kubo.
Bugtong #681
Heto na si Kaka,
May sunong na dampa.
Bugtong #682
Tangan-tangan sa umaga
Galaw ng bansa ay nakikita.
Bugtong #683
Pang-itaas at pang-ibabang pantulog
Ginarteran o may asintos na tuhog.
Bugtong #684
Nagtago si Pedro
Nakalitaw ang ulo.
Bugtong #685
Balat ay berde, buto ay itim,
Laman ay pula, hulaan mo
Kung ano siya?
Bugtong #686
Ito ay isa lang
Hindi dalawa, hindi tatlo
Sapagka't prutas, papakin mo
Berde ang labas
at pula ang loob nito.