Mga Bugtong Na May Sagot - Page 96

Bugtong #666
Sa paghalik, ito ay ginagamit
Kapareha ng labing umiibig.
Bugtong #667
Lugar na pulungan
Ng mga bathalang iginagalang.
Bugtong #668
Ginagawa ito ng ekspertong manggagamot
Kung saan binubuksan bahagi ng katawan
Upang gamutin ang kapinsalaan.
Bugtong #669
May kamay, walang paa,
May mukha, walang mata.
Bugtong #670
Nakasabit man o dala ng tao
Lagi nang pinagtatanungan ng mundo.
Bugtong #671
Pag naghihintay kanino man
Tayo'y tumitingin dito paminsan-minsan
Bugtong #672
Walang hininga ay may buhay,
Walang paa ay may kamay,
Mabilog na parang buwan,
Ang mukha ay may bilang.