Mga Bugtong Na May Sagot - Page 96

Bugtong #666
Sa paghalik, ito ay ginagamit
Kapareha ng labing umiibig.
Bugtong #667
Lugar na pulungan
Ng mga bathalang iginagalang.
Bugtong #668
Ginagawa ito ng ekspertong manggagamot
Kung saan binubuksan bahagi ng katawan
Upang gamutin ang kapinsalaan.
Bugtong #669
May kamay, walang paa,
May mukha, walang mata.
Bugtong #670
Nakasabit man o dala ng tao
Lagi nang pinagtatanungan ng mundo.
Bugtong #671
Pag naghihintay kanino man
Tayo'y tumitingin dito paminsan-minsan
Bugtong #672
Walang hininga ay may buhay,
Walang paa ay may kamay,
Mabilog na parang buwan,
Ang mukha ay may bilang.

This website is dedicated to all Filipino people who love their country, the Philippines.

The purpose of this website is to help all Filipinos, most importantly the Filipino students in their upbringing, not just in their studies in schools, but also during their leisurely time online. Who said fun is all about playing games?

Currently, we have articles about Filipino folklore including short stories, fables, parables, myths, and legends. Biographies of Filipino national heroes and other famous people in Philippine history that are written both in Tagalog and English are also available.

Soon to include information about Filipino games here in the Philippines, from the old traditional games that children used to play, to the most latest online games now being played at their very own homes or in an Internet Cafe such as Level Up's games Ragnarok and Crazy Kart, e-Games' Ran Online....