Mga Bugtong Na May Sagot - Page 95

Bugtong #659
Maipantatawag sa lalaking kaibigan mo
Katawagan din ito ng mga abugado.
Bugtong #660
Bahay tirahan ng pangulo
ng republikang bansa ng mga Pilipino.
Bugtong #661
Apog, ikmo at bunga
Pinagsama-sama upang magkaisa.
Bugtong #662
Panginginig ito ng may karamdaman
Nangangalog ang baba kahit maalinsangan.
Bugtong #663
Isang bakud-bakuran,
Sari-sari ang nagdaan.
Bugtong #664
Mapuputing sundalo ng kagitingan
Laging nagkakauntugan sa kainan.
Bugtong #665
Ito ay matatamisan
Kahit hindi lagyan ng asukal.