Mga Bugtong Na May Sagot - Page 95

Bugtong #659
Maipantatawag sa lalaking kaibigan mo
Katawagan din ito ng mga abugado.
Bugtong #660
Bahay tirahan ng pangulo
ng republikang bansa ng mga Pilipino.
Bugtong #661
Apog, ikmo at bunga
Pinagsama-sama upang magkaisa.
Bugtong #662
Panginginig ito ng may karamdaman
Nangangalog ang baba kahit maalinsangan.
Bugtong #663
Isang bakud-bakuran,
Sari-sari ang nagdaan.
Bugtong #664
Mapuputing sundalo ng kagitingan
Laging nagkakauntugan sa kainan.
Bugtong #665
Ito ay matatamisan
Kahit hindi lagyan ng asukal.

This website is dedicated to all Filipino people who love their country, the Philippines.

The purpose of this website is to help all Filipinos, most importantly the Filipino students in their upbringing, not just in their studies in schools, but also during their leisurely time online. Who said fun is all about playing games?

Currently, we have articles about Filipino folklore including short stories, fables, parables, myths, and legends. Biographies of Filipino national heroes and other famous people in Philippine history that are written both in Tagalog and English are also available.

Soon to include information about Filipino games here in the Philippines, from the old traditional games that children used to play, to the most latest online games now being played at their very own homes or in an Internet Cafe such as Level Up's games Ragnarok and Crazy Kart, e-Games' Ran Online....