Mga Bugtong Na May Sagot - Page 93

Bugtong #645
Magagandang dalaga sa karagatan
Biglang nawawala sa isang iglap lang.
Bugtong #646
Maliit na tahanang napipinturahan
Dito nakahimlay ang pumanaw.
Bugtong #647
Mga Hudyong namamaskarahan
Paikut-ikot kung mahal na Araw
May hinahanap sa kapaligiran
Dadakpin at tatalian.
Bugtong #648
Langit sa itaas,
langit sa ibaba,
tubig sa gitna.
Bugtong #649
Mabilog na daigdig
Ang laman ay tubig.
Bugtong #650
Tubig na di masinagan ng araw.
Hindi rin madadapuan ng langaw.
Bugtong #651
Walang pintong dinaanan
May tubig sa kaloob-looban.

This website is dedicated to all Filipino people who love their country, the Philippines.

The purpose of this website is to help all Filipinos, most importantly the Filipino students in their upbringing, not just in their studies in schools, but also during their leisurely time online. Who said fun is all about playing games?

Currently, we have articles about Filipino folklore including short stories, fables, parables, myths, and legends. Biographies of Filipino national heroes and other famous people in Philippine history that are written both in Tagalog and English are also available.

Soon to include information about Filipino games here in the Philippines, from the old traditional games that children used to play, to the most latest online games now being played at their very own homes or in an Internet Cafe such as Level Up's games Ragnarok and Crazy Kart, e-Games' Ran Online....