Mga Bugtong Na May Sagot - Page 93

Bugtong #645
Magagandang dalaga sa karagatan
Biglang nawawala sa isang iglap lang.
Bugtong #646
Maliit na tahanang napipinturahan
Dito nakahimlay ang pumanaw.
Bugtong #647
Mga Hudyong namamaskarahan
Paikut-ikot kung mahal na Araw
May hinahanap sa kapaligiran
Dadakpin at tatalian.
Bugtong #648
Langit sa itaas,
langit sa ibaba,
tubig sa gitna.
Bugtong #649
Mabilog na daigdig
Ang laman ay tubig.
Bugtong #650
Tubig na di masinagan ng araw.
Hindi rin madadapuan ng langaw.
Bugtong #651
Walang pintong dinaanan
May tubig sa kaloob-looban.