Mga Bugtong Na May Sagot - Page 92

Bugtong #638
Hindi akin, hindi iyo,
Ari ng lahat ng tao.
Bugtong #639
Bulutong kung sa mukha,
Kung sa pagkai'y ano kaya?
Bugtong #640
Maliliit na buto, gulay din ito,
Sa hopia at butsi ay nakaadorno.
Bugtong #641
Heto na si amain,
Nagbibili ng hangin.
Bugtong #642
Maghapon nang nagpuputukan
Hindi pa nagkakatamaan.
Bugtong #643
Malayo sa syudad ng kabihasnan
Sentro ng kultura sa lalawigan.
Bugtong #644
Mga bulaklak ito sa Maynila
Noong panahon ng Kastila.