Mga Bugtong Na May Sagot - Page 90

Bugtong #624
Dalawang batong itim
Kay layo nang nararating.
Bugtong #625
Dalawang bolang sinulid
Umaabot hanggang langit.
Bugtong #626
Dalawang pintuan
Sabay na binubuksan.
Bugtong #627
Dalawang pintuan
Walang ingay kung buksan.
Bugtong #628
Ang mukha'y parang tao,
Mataas lumukso, mabilis tumakbo.
Bugtong #629
Tuso siya kung turingan
Laging may inuutakan
Pero siya ay naisahan
Ng pagong na may katalinuhan.
Bugtong #630
Hayop na parang tao
Mataas kung lumukso.