Mga Bugtong Na May Sagot - Page 89

Bugtong #617
Punong bibitin-bitin
Bunot ay di mapapansin.
Bugtong #618
Lambat ay kanyang dala-dala
sa ilog at dagat nagpupunta.
Bugtong #619
Gulay na balat ay may balat pa
Kulay lupa dahil galing din
Sa ilalim ng lupa.
Bugtong #620
Gulay na maaaring ilaga
O pag binalatan ay mapapakuluan sa mantika.
Bugtong #621
Manok kong si itim,
Nang putulan ng dila,
Saka pa nagsalita.
Bugtong #622
Kailangan mo ako
Upang sarili mo ay itago.
Bugtong #623
Sa bakal ay ipinupukpok ito,
Bituin ay makikita mo.

This website is dedicated to all Filipino people who love their country, the Philippines.

The purpose of this website is to help all Filipinos, most importantly the Filipino students in their upbringing, not just in their studies in schools, but also during their leisurely time online. Who said fun is all about playing games?

Currently, we have articles about Filipino folklore including short stories, fables, parables, myths, and legends. Biographies of Filipino national heroes and other famous people in Philippine history that are written both in Tagalog and English are also available.

Soon to include information about Filipino games here in the Philippines, from the old traditional games that children used to play, to the most latest online games now being played at their very own homes or in an Internet Cafe such as Level Up's games Ragnarok and Crazy Kart, e-Games' Ran Online....