Mga Bugtong Na May Sagot - Page 89

Bugtong #617
Punong bibitin-bitin
Bunot ay di mapapansin.
Bugtong #618
Lambat ay kanyang dala-dala
sa ilog at dagat nagpupunta.
Bugtong #619
Gulay na balat ay may balat pa
Kulay lupa dahil galing din
Sa ilalim ng lupa.
Bugtong #620
Gulay na maaaring ilaga
O pag binalatan ay mapapakuluan sa mantika.
Bugtong #621
Manok kong si itim,
Nang putulan ng dila,
Saka pa nagsalita.
Bugtong #622
Kailangan mo ako
Upang sarili mo ay itago.
Bugtong #623
Sa bakal ay ipinupukpok ito,
Bituin ay makikita mo.