Mga Bugtong Na May Sagot - Page 87

Bugtong #603
Pandikdik ng palay
Gawa sa kahoy na matibay.
Bugtong #604
Ginto sa kabukiran
Madali mong mabungkal.
Bugtong #605
Mahaba ang kasuotan
Ulo niya ay natatalukbungan
Dasal niya ay kapayapaan.
Bugtong #606
Nang pawalan ko'y iisa,
Nang dumating ay dalawa.
Bugtong #607
Lupa ay kanilang binubungkal
Hangad niiang makaani ng palay.
Bugtong #608
Sumbrero niya ay may mahika
Ang kuneho ay nagiging loro
Ang loro ay nagiging dugtong-dugtong na panyolito.
Bugtong #609
Hindi tao,
Hindi hayop,
May buhok.