Mga Bugtong Na May Sagot - Page 85

Bugtong #589
Dito nagpapahinga ang mga bata
Habang hinihintay init ay mawala.
Bugtong #590
Hinihintay ito ng mga pulubi
Upang sila ay may maipambili.
Bugtong #591
Walang buto, walang tadyang
Nguni't kung sumipsip parang oranggutang.
Bugtong #592
Pinagmulang kaanak sa kasaysayan
Sinusuri at pinag-aaralan.
Bugtong #593
Karaniwang berde at dilaw ang kasuotan
Bagamat may kagandahan
Tinatawag na bobo at kabisote ng mga kaaway.
Bugtong #594
Ito ay butas sa daan
Nagpapahirap sa sasakyan.
Bugtong #595
Pagkaing nalalabnawan o nalalaputan
Ibinibigay sa may karamdaman.