Mga Bugtong Na May Sagot - Page 84

Bugtong #582
Ikinakabit ito sa regalo
Isinasabit sa buhok ni Amparito.
Bugtong #583
Iwasan nating ito ay inumin
Baka tuluyan na tayong mahimbing.
Bugtong #584
Sa bawat hagupit sa ating katawan
Ito ay nagtatagal at naiiwan.
Bugtong #585
Baboy na pinalikot sa ihawan
Niluluto ang kaloob-looban.
Bugtong #586
Dito isinasabit ang kuwintas
Kinakapitan din ng masuyong anak.
Bugtong #587
Duming kumakapit sa katawan
Kung dumami na
Ay pwede raw pagtamnan.
Bugtong #588
Isang malawak na asyenda,
Sa katahimika'y mabibingi ka
Kung Nobyembre lang dito sumasaya.