Mga Bugtong Na May Sagot - Page 83

Bugtong #575
Balat nito ay parang pako
Laman ay panghaluhalo.
Bugtong #576
Lupa ni Mang Juan
Kahit sino'y dumadaan.
Bugtong #577
Aling lason ang masarap
Sa pagdating hinahanap
Kinakain ng lahat.
Bugtong #578
Limang balat, lima lamang,
Lima rin nang matalupan.
Bugtong #579
Panahon ito na wala na ang kasikatan.
May bago na kasing hinahangaan.
Bugtong #580
Panulat na gamit sa paaralan
Ng mga maliliit na mag-aaral.
Bugtong #581
Magandang mukha mo sa karton
Nararating ang pinakamalayong nayon.