Mga Bugtong Na May Sagot - Page 82

Bugtong #568
Telang may kakapalan
Amerkana kung lapatan.
Bugtong #569
Naghain si Lolo,
Unang dumulog ang tukso.
Bugtong #570
Maliit pa si Kumpare,
Nakakaakyat na sa tore.
Bugtong #571
Likidong binibili sa pamilihan
Sa mga makina'y nagtatanggal ng kalawang
Bugtong #572
Malapit sa tingin,
hindi marating.
Bugtong #573
Munting-munti lang na hayop
Uliran sa pag-iimpok.
Bugtong #574
Baboy sa pulo
ang balahibo ay pako.