Mga Bugtong Na May Sagot - Page 80

Bugtong #554
Kain dito, kain doon
Hindi naman makalulon.
Bugtong #555
Kain doon, kain dito,
Napakarami ng mumo.
Bugtong #556
Kahit sobra sa mga ngipin
Di manguya lahat ng pagkain.
Bugtong #557
Kahit kumagat nang mariin
Pagkain ay nalalaglag pa rin.
Bugtong #558
Matutulis na mga ngipin
Di lahat ay nakakain
Mumo'y nalalaglag pa rin.
Bugtong #559
Mga ngipin ni Pipin
Bakal at kahoy ay kinakain.
Bugtong #560
Ngipin ay urong-sulong
Sobrang pagkain ay tumatapon.