Mga Bugtong Na May Sagot - Page 78

Bugtong #540
Panahon ito na inaalala ng sangkakristyanuhan
Ang kasalanan ng sangkatauhan
Kaya ang lahat ay nag-aawitan
Ng pasyong iginagalang.
Bugtong #541
Kung marami ka nito sa bulsa
Mabibili mo ang lahat-lahat na.
Bugtong #542
Maari ka ritong magtira
Dingding mo'y bato talaga
Walang bintanang makikita
Pintuan lang na laging bukas pa.
Bugtong #543
Nakadikit lagi sa leeg mo, ginoo
Pwera na lang kung polo ay huhubarin mo
Bugtong #544
Paglilinis ng mga kasuotan
Sa tubig na may kalinawan.
Bugtong #545
Kapag nagpagupit si lolo sa barbero
Sa suklay at gunting idagdag ito.
Bugtong #546
Sabon at batya
Kanyang kailangan
Upang mapakinis
Anumang kasuotan.

This website is dedicated to all Filipino people who love their country, the Philippines.

The purpose of this website is to help all Filipinos, most importantly the Filipino students in their upbringing, not just in their studies in schools, but also during their leisurely time online. Who said fun is all about playing games?

Currently, we have articles about Filipino folklore including short stories, fables, parables, myths, and legends. Biographies of Filipino national heroes and other famous people in Philippine history that are written both in Tagalog and English are also available.

Soon to include information about Filipino games here in the Philippines, from the old traditional games that children used to play, to the most latest online games now being played at their very own homes or in an Internet Cafe such as Level Up's games Ragnarok and Crazy Kart, e-Games' Ran Online....