Mga Bugtong Na May Sagot - Page 78

Bugtong #540
Panahon ito na inaalala ng sangkakristyanuhan
Ang kasalanan ng sangkatauhan
Kaya ang lahat ay nag-aawitan
Ng pasyong iginagalang.
Bugtong #541
Kung marami ka nito sa bulsa
Mabibili mo ang lahat-lahat na.
Bugtong #542
Maari ka ritong magtira
Dingding mo'y bato talaga
Walang bintanang makikita
Pintuan lang na laging bukas pa.
Bugtong #543
Nakadikit lagi sa leeg mo, ginoo
Pwera na lang kung polo ay huhubarin mo
Bugtong #544
Paglilinis ng mga kasuotan
Sa tubig na may kalinawan.
Bugtong #545
Kapag nagpagupit si lolo sa barbero
Sa suklay at gunting idagdag ito.
Bugtong #546
Sabon at batya
Kanyang kailangan
Upang mapakinis
Anumang kasuotan.