Mga Bugtong Na May Sagot - Page 77

Bugtong #533
Ako'y lagi mong sinasamahan
Kanarig kamay ay kaibigan.
Bugtong #534
Dilaw na kakaning lako sa daan
Kinudkod na niyog, dito'y ibubudbod.
Bugtong #535
Kabalikat ng ate sa pamilya
Lalaki siya, ito ay tawag sa kaniya.
Bugtong #536
Matagal ko nang kasama sa tahanan,
Di ko pa alam ang pangalan.
Bugtong #537
Loob nito ay pahingahan
Ito rin ay iyong tulugan.
Bugtong #538
Isang tanikala, sa leeg iniakma;
Ang magsuot na diwata,
Gumaganda't gumagara.
Bugtong #539
Ibong may mabilog na mga mata
Pinakamatalino sa tingin ng iba.