Mga Bugtong Na May Sagot - Page 75

Bugtong #519
Tirahan ng makasalanan
Rehas na bakal ang daanan.
Bugtong #520
Kung siya ang ninang ng anak ninyo
Ano ang itatawag mo sa babaeng ito?
Bugtong #521
Pambalot sa buong katawan
Kung natutulog at napakaginaw.
Bugtong #522
Maliit na tahanan
Kakikitaan ng makasalanan.
Bugtong #523
Hinahatak ka sa kailaliman
Wala namang kamay na nakatangan.
Bugtong #524
Lumalakad habang bata pa
Nakaupo kapag malaki na
Minamatamis kung nasa gulang na.
Bugtong #525
Awit ng pakikipag-ibigan
Ng binata sa dalagang minamahal.