Mga Bugtong Na May Sagot - Page 73

Bugtong #505
Nakikita ito sa diyamanteng pinagpaparangalan
Kapag nasinagan ng ginintuang araw.
Bugtong #506
Sa umaandar na sasakyan siya makikita
May mga tiket na dala-dala
Patingin-tingin siya sa kalsada
Patanaw-tanaw sa pasahero o pasahera.
Bugtong #507
Kung araw-araw ikaw ay may problema
Ano ang nakokonsumo mo sa tuwina?
Bugtong #508
Mga tinig na nagkakaugnayan
Sa isang himig ng pagkakantahan.
Bugtong #509
Ihahatid ka nito
Saan mo man gustong magtungo.
Sa mayayaman ito ang sasakyan
Kung may pagtitipong pinupuntahan.
Bugtong #510
Dalawang pinag-ekis na materyal
Simbulo ng kalbaryo at kamatayan.
Bugtong #511
Lugar sa sinasakyang barko
Na pinagtitipunan ng mga tao.