Mga Bugtong Na May Sagot - Page 73

Bugtong #505
Nakikita ito sa diyamanteng pinagpaparangalan
Kapag nasinagan ng ginintuang araw.
Bugtong #506
Sa umaandar na sasakyan siya makikita
May mga tiket na dala-dala
Patingin-tingin siya sa kalsada
Patanaw-tanaw sa pasahero o pasahera.
Bugtong #507
Kung araw-araw ikaw ay may problema
Ano ang nakokonsumo mo sa tuwina?
Bugtong #508
Mga tinig na nagkakaugnayan
Sa isang himig ng pagkakantahan.
Bugtong #509
Ihahatid ka nito
Saan mo man gustong magtungo.
Sa mayayaman ito ang sasakyan
Kung may pagtitipong pinupuntahan.
Bugtong #510
Dalawang pinag-ekis na materyal
Simbulo ng kalbaryo at kamatayan.
Bugtong #511
Lugar sa sinasakyang barko
Na pinagtitipunan ng mga tao.

This website is dedicated to all Filipino people who love their country, the Philippines.

The purpose of this website is to help all Filipinos, most importantly the Filipino students in their upbringing, not just in their studies in schools, but also during their leisurely time online. Who said fun is all about playing games?

Currently, we have articles about Filipino folklore including short stories, fables, parables, myths, and legends. Biographies of Filipino national heroes and other famous people in Philippine history that are written both in Tagalog and English are also available.

Soon to include information about Filipino games here in the Philippines, from the old traditional games that children used to play, to the most latest online games now being played at their very own homes or in an Internet Cafe such as Level Up's games Ragnarok and Crazy Kart, e-Games' Ran Online....