Mga Bugtong Na May Sagot - Page 72

Bugtong #498
Kaurian ng batong tangan-tangan
Mahal ba ito o may kamurahan?
Bugtong #499
Galaw ng katawan
Na siyang husgahan
Kung ikaw ay kagalang-galang.
Bugtong #500
Palihim na galaw ng mata at kilay
Nagpapahayag ito ng pag-ibig na tunay.
Bugtong #501
Maliliit na kulot
Na sa gamot ay nasunog.
Bugtong #502
Ibat-ibang kulay na manipis na ampaw
May rosas at dilaw at luntian
Ipinahihiyas at ipinaaagaw
Bilang pasalamat sa aning matagumpay.
Bugtong #503
Kapansanan ito sa mata ng tao
Isa ay normal, kabila ay problematiko.
Bugtong #504
Butiki dito lakaran nang lakaran
Pati mga ilaw dito nagpapaliwanagan.