Mga Bugtong Na May Sagot - Page 71

Bugtong #491
Bilugang bahay ni Pedro
Sarado ang mga kwarto.
Bugtong #492
Kahit may kataasan ay nagpapakababa
Pag-ihip ng hangin yumuyuko sa lupa.
Bugtong #493
Mga batang anghel kung ituring
Mga ulong palipad-lipad sa papawirin.
Bugtong #494
Sa tinapay ito ay palaman
Na inuuka ng dagang may katalinuhan.
Bugtong #495
Apoy na iginuhit,
Isinulat sa langit.
Bugtong #496
Ikaw ay mapapapikit
Sa kaniyang liwanag na kumakandirit.
Bugtong #497
Dalawang bunduk-bundukan,
Di maabot ng may katawan.