Mga Bugtong Na May Sagot - Page 71

Bugtong #491
Bilugang bahay ni Pedro
Sarado ang mga kwarto.
Bugtong #492
Kahit may kataasan ay nagpapakababa
Pag-ihip ng hangin yumuyuko sa lupa.
Bugtong #493
Mga batang anghel kung ituring
Mga ulong palipad-lipad sa papawirin.
Bugtong #494
Sa tinapay ito ay palaman
Na inuuka ng dagang may katalinuhan.
Bugtong #495
Apoy na iginuhit,
Isinulat sa langit.
Bugtong #496
Ikaw ay mapapapikit
Sa kaniyang liwanag na kumakandirit.
Bugtong #497
Dalawang bunduk-bundukan,
Di maabot ng may katawan.

This website is dedicated to all Filipino people who love their country, the Philippines.

The purpose of this website is to help all Filipinos, most importantly the Filipino students in their upbringing, not just in their studies in schools, but also during their leisurely time online. Who said fun is all about playing games?

Currently, we have articles about Filipino folklore including short stories, fables, parables, myths, and legends. Biographies of Filipino national heroes and other famous people in Philippine history that are written both in Tagalog and English are also available.

Soon to include information about Filipino games here in the Philippines, from the old traditional games that children used to play, to the most latest online games now being played at their very own homes or in an Internet Cafe such as Level Up's games Ragnarok and Crazy Kart, e-Games' Ran Online....