Mga Bugtong Na May Sagot - Page 74

Bugtong #512
Kabayo ko sa kaingin,
Kundi sakya'y di kakain.
Bugtong #513
Sinakyan ko muna, bago pinakain.
Bugtong #514
Limang magkakapatid
Tig-iisa ng silid.
Bugtong #515
Bubong na butas-butas
Dingding na natatastas.
Bugtong #516
Maliit pa si kapatid,
Marunong nang umawit.
Bugtong #517
Maliliit na nilalang,
Karaniwang palipad-lipad sa kabahayan.
Bugtong #518
Baka ko sa Pandakan,
Ang unga'y nakakarating kahit saan.