Mga Bugtong Na May Sagot - Page 86

Bugtong #596
Sa tindero tubo ay nagpapaligaya
Ano kaya ang nagpapalungkot sa kanila?
Bugtong #597
Berdeng kumot ng kalikasan
Bumabalot sa pusalian.
Bugtong #598
Mga rekadong sari-sari
Binihisan ng puting-puti.
Bugtong #599
May pinto, walang bintana
Kinakahig upang magawa.
Bugtong #600
Kinauuwian ng yelo sa katanghalian
Kapag ito ay matagal na naarawan.
Bugtong #601
Baston ng engkantada
Nagniningning sa ganda.
Bugtong #602
Laro ito ng talunan
Taas ang binibilang
Di mo dapat sayaran
Ang dangkal na sukatan.

This website is dedicated to all Filipino people who love their country, the Philippines.

The purpose of this website is to help all Filipinos, most importantly the Filipino students in their upbringing, not just in their studies in schools, but also during their leisurely time online. Who said fun is all about playing games?

Currently, we have articles about Filipino folklore including short stories, fables, parables, myths, and legends. Biographies of Filipino national heroes and other famous people in Philippine history that are written both in Tagalog and English are also available.

Soon to include information about Filipino games here in the Philippines, from the old traditional games that children used to play, to the most latest online games now being played at their very own homes or in an Internet Cafe such as Level Up's games Ragnarok and Crazy Kart, e-Games' Ran Online....