Mga Bugtong Na May Sagot - Page 86

Bugtong #596
Sa tindero tubo ay nagpapaligaya
Ano kaya ang nagpapalungkot sa kanila?
Bugtong #597
Berdeng kumot ng kalikasan
Bumabalot sa pusalian.
Bugtong #598
Mga rekadong sari-sari
Binihisan ng puting-puti.
Bugtong #599
May pinto, walang bintana
Kinakahig upang magawa.
Bugtong #600
Kinauuwian ng yelo sa katanghalian
Kapag ito ay matagal na naarawan.
Bugtong #601
Baston ng engkantada
Nagniningning sa ganda.
Bugtong #602
Laro ito ng talunan
Taas ang binibilang
Di mo dapat sayaran
Ang dangkal na sukatan.