Mga Bugtong Na May Sagot - Page 88

Bugtong #610
Nahihiya.
Walang kinahihiyaan.
Bugtong #611
Hindi hayop, hindi tao,
Napatatakbo.
Bugtong #612
Walang lapis, walang pluma,
Sumusulat nang maganda.
Bugtong #613
Batingaw ng bayan
Kulay ay may kapulahan.
Bugtong #614
Kampanilya ni Kaka
Laging mapula ang mukha.
Bugtong #615
Hugis puso, kung hinog ay kulay ginto
Mabango kung amuyin
Matamis kung kainin.
Bugtong #616
Hugis puso pag nahinog kulay ginto
Buto ay bunot hindi naman niyog.