Mga Bugtong Na May Sagot - Page 91

Bugtong #631
Paborito niya'y saging
Laging pabitin-bitin.
Bugtong #632
Dilaw na laman makakayod mo,
Milyon ang buto nito,
Asukal ay kailangan,
Gatas ay magpapalinamnam.
Bugtong #633
Ang paa'y apat,
Hindi naman makalakad.
Bugtong #634
"Miss" pa ang dalaga
Batay sa pangalan niya
Pero sinasabawan siya
Nilalagyan ng patola.
Bugtong #635
Unipormeng pambabae ay gawa niya
Sa bestido ay talagang eksperto siya.
Bugtong #636
Isang bayabas, pito ang butas.
Bugtong #637
Sa pito kong bentanilya
Tatlo lang ang naisasara.