Mga Bugtong Na May Sagot - Page 94

Bugtong #652
Tubig na binalot ng laman
Lamang binalot ng buto
Butong binalot ng buhok mestiso.
Bugtong #653
Buwan ng mga nangamatay
Kaluluwa'y ipinagdarasal.
Bugtong #654
Bahay ni Kaka,
Hindi matingala.
Bugtong #655
Wika ng musika
Nababasa lang ng musikero at musikera.
Bugtong #656
Itim na tilamsik sa balat
Hindi mo mabaltak-baltak.
Bugtong #657
Maliit lang at maaaring matapakan
Bunduk-bundukan ang tirahan.
Bugtong #658
Parang kinudkod na yelo
Nasa malalamig na bansa lang ito.