Mga Bugtong Na May Sagot - Page 103

Bugtong #715
Maliit na daang parang eskinita
Hindi naman ito lalaking silya.
Bugtong #716
Dito ka maaaring mangalumbaba
Habang nanonood sa may bintana.
Bugtong #717
Umaatikabong takbuhan
Dapat ay mabilisan
Ingat kahit pinapalugitan
Sa mga linyang binabantayan.
Bugtong #718
Bahay ng halaman
Nabubuhat kahit saan.
Bugtong #719
Mahapding sugat sa balat
Sa apoy ng sigarilyo ito nagbuhat.
Bugtong #720
Mahabaang banal na awitan
Ginagawa kung mahal na araw.
Bugtong #721
Buto itong kinakain mo
Balat ay tinatapon ng kusinero.