Mga Bugtong Na May Sagot - Page 2

Bugtong #8
Bahay ng salita,
Imbakan ng diwa.
Bugtong #9
Mga dahong iningatan
Punung-puno ng karunungan.
Bugtong #10
Pinagtagni-tagning pangyayari ng nakaraan
Malulungkot at masasayang karanasan.
Bugtong #11
Dito ka galing tao
Dito rin uuwi ang kabuuan mo.
Bugtong #12
Ito ang pinanggalingan ni Adan
Ito rin ang iyong patutunguhan.
Bugtong #13
Karaniwang inilalagay ito
Sa tenga, leeg at sa kamay mo.
Bugtong #14
Makinang na bato ay ipinagbibili niya
Nagbabakasakaling ikaw ay kumuha.

This website is dedicated to all Filipino people who love their country, the Philippines.

The purpose of this website is to help all Filipinos, most importantly the Filipino students in their upbringing, not just in their studies in schools, but also during their leisurely time online. Who said fun is all about playing games?

Currently, we have articles about Filipino folklore including short stories, fables, parables, myths, and legends. Biographies of Filipino national heroes and other famous people in Philippine history that are written both in Tagalog and English are also available.

Soon to include information about Filipino games here in the Philippines, from the old traditional games that children used to play, to the most latest online games now being played at their very own homes or in an Internet Cafe such as Level Up's games Ragnarok and Crazy Kart, e-Games' Ran Online....