Mga Bugtong Na May Sagot - Page 2

Bugtong #8
Bahay ng salita,
Imbakan ng diwa.
Bugtong #9
Mga dahong iningatan
Punung-puno ng karunungan.
Bugtong #10
Pinagtagni-tagning pangyayari ng nakaraan
Malulungkot at masasayang karanasan.
Bugtong #11
Dito ka galing tao
Dito rin uuwi ang kabuuan mo.
Bugtong #12
Ito ang pinanggalingan ni Adan
Ito rin ang iyong patutunguhan.
Bugtong #13
Karaniwang inilalagay ito
Sa tenga, leeg at sa kamay mo.
Bugtong #14
Makinang na bato ay ipinagbibili niya
Nagbabakasakaling ikaw ay kumuha.