Mga Bugtong Na May Sagot - Page 4

Bugtong #22
Bundok na bibitin-bitin
Tinatangay ng hangin.
Bugtong #23
Pagkain akong malinamnam
Sipit-sipit ng sinipitan
Durugin ang kabahayan
Upang ako ay matikman.
Bugtong #24
Bahay ni Ka Huli,
haligi'y bali-bali,
Ang bubong ay sawali.
Bugtong #25
Hanging gala sa kapaligiran
Singaw ng lupa pag umulan.
Bugtong #26
Mga negatibong usap-usapan
Mumunting titis lamang na pinag-aapuyan.
Bugtong #27
Aling lumilipad ang makislap?
Bugtong #28
Sigawan mo siya
Sisigawan ka rin niya
Pero ito ay sigawan lamang
At wala namang bakbakan.