Mga Bugtong Na May Sagot - Page 4

Bugtong #22
Bundok na bibitin-bitin
Tinatangay ng hangin.
Bugtong #23
Pagkain akong malinamnam
Sipit-sipit ng sinipitan
Durugin ang kabahayan
Upang ako ay matikman.
Bugtong #24
Bahay ni Ka Huli,
haligi'y bali-bali,
Ang bubong ay sawali.
Bugtong #25
Hanging gala sa kapaligiran
Singaw ng lupa pag umulan.
Bugtong #26
Mga negatibong usap-usapan
Mumunting titis lamang na pinag-aapuyan.
Bugtong #27
Aling lumilipad ang makislap?
Bugtong #28
Sigawan mo siya
Sisigawan ka rin niya
Pero ito ay sigawan lamang
At wala namang bakbakan.

This website is dedicated to all Filipino people who love their country, the Philippines.

The purpose of this website is to help all Filipinos, most importantly the Filipino students in their upbringing, not just in their studies in schools, but also during their leisurely time online. Who said fun is all about playing games?

Currently, we have articles about Filipino folklore including short stories, fables, parables, myths, and legends. Biographies of Filipino national heroes and other famous people in Philippine history that are written both in Tagalog and English are also available.

Soon to include information about Filipino games here in the Philippines, from the old traditional games that children used to play, to the most latest online games now being played at their very own homes or in an Internet Cafe such as Level Up's games Ragnarok and Crazy Kart, e-Games' Ran Online....