Mga Bugtong Na May Sagot - Page 3

Bugtong #15
Alkohol ang karaniwang halo dito
Sumusunog sa bituka mo.
Bugtong #16
Katulong sa lahat ng gawain
Tagumpay mo ang mithiin.
Bugtong #17
Dala nito'y kasuotan
Panandalian lang kung bihisan
Pagkat kung may araw lamang
Ito pinakikinabangan.
Bugtong #18
Tumutulay dito ang mga sirkero
Sampayan ito ng labandera ninyo.
Bugtong #19
Pusang pagkabilis-bilis
Kumakain ng mga itik.
Bugtong #20
Maliit na tela
Pansabit sa terno ng mga dalaga.
Bugtong #21
Maliit na telang nabuburdahan
Ipinapatong sa balikat ni Nanay.