Mga Bugtong Na May Sagot - Page 5

Bugtong #29
Sa nakatataas ay sunud-sunuran
Para siyang may parusang dapat pagbayaran.
Bugtong #30
Susunud-sunod na parang anino
Sinusunod bawat utos ng kanyang amo.
Bugtong #31
Susunud-sunod na parang anino
Sa tinitingalang amo.
Bugtong #32
Hindi siya aling ginagalang
Wala siyang mapungay na mata
Sakit siya sa paa.
Bugtong #33
Isang kulisap, kikislap-kislap.
Bugtong #34
Isang biyas ng kawayan,
Maraming lamang kayamanan.
Bugtong #35
Pukpok dito pukpok diyan
Durugan at dikdikan.