Mga Bugtong Na May Sagot - Page 6

Bugtong #36
Barong hugis rektangulo
pinagpapatungan ng ulo.
Bugtong #37
Heto na, heto na,
malayo pa'y humahalakhak na.
Bugtong #38
Hindi hayop, hindi tao,
walang gulong, tumatakbo.
Bugtong #39
Lumalakad nang walang humihila
Tumatakbong walang paa.
Bugtong #40
Yari sa matigas na tela
Hinabi ng kamay at makina
Pwedeng tapakan
Huwag lang pagpahiran.
Bugtong #41
Tinahing pagkaganda-ganda
Hayun at tatapakan lang pala.
Bugtong #42
Nakasahod itong palagi
Sa tubig na minimithi.