Mga Bugtong Na May Sagot - Page 8

Bugtong #50
Maliliit na wisik sa kaitaasan
Pag lumaki na ay nagiging ulan.
Bugtong #51
Mumunting biyaya sa kalangitan
Nakababasa rin sa bumbunan.
Bugtong #52
Nang maalala'y naiwan,
Nadala nang malimutan.
Bugtong #53
Pagsipot sa maliwanag
kulubot na ang balat.
Bugtong #54
Mais o bigas na inasukalan
Kahit na umalsa ay napakagaan.
Bugtong #55
Malalapad na dahong naipapaypay
Lalo kung mainit na at tag-araw.
Bugtong #56
Pambansang dahon ng ating bayan
Kung tag-araw ay ipinampapaypay.

This website is dedicated to all Filipino people who love their country, the Philippines.

The purpose of this website is to help all Filipinos, most importantly the Filipino students in their upbringing, not just in their studies in schools, but also during their leisurely time online. Who said fun is all about playing games?

Currently, we have articles about Filipino folklore including short stories, fables, parables, myths, and legends. Biographies of Filipino national heroes and other famous people in Philippine history that are written both in Tagalog and English are also available.

Soon to include information about Filipino games here in the Philippines, from the old traditional games that children used to play, to the most latest online games now being played at their very own homes or in an Internet Cafe such as Level Up's games Ragnarok and Crazy Kart, e-Games' Ran Online....