Mga Bugtong Na May Sagot - Page 8

Bugtong #50
Maliliit na wisik sa kaitaasan
Pag lumaki na ay nagiging ulan.
Bugtong #51
Mumunting biyaya sa kalangitan
Nakababasa rin sa bumbunan.
Bugtong #52
Nang maalala'y naiwan,
Nadala nang malimutan.
Bugtong #53
Pagsipot sa maliwanag
kulubot na ang balat.
Bugtong #54
Mais o bigas na inasukalan
Kahit na umalsa ay napakagaan.
Bugtong #55
Malalapad na dahong naipapaypay
Lalo kung mainit na at tag-araw.
Bugtong #56
Pambansang dahon ng ating bayan
Kung tag-araw ay ipinampapaypay.