Mga Bugtong Na May Sagot - Page 9

Bugtong #57
Malapad na dahon sa halamanan
Pambansang simbolo ng bayan
Kabalikat ng narra sa kagubatan
at ng maya sa kalangitan.
Bugtong #58
Pagkatapos makapagpagawa ng reyna ng templo
Siya na rin ang napreso.
Bugtong #59
Nagpipilit pumasok na ulan
Sa bintana at alinmang siwang.
Bugtong #60
Ako ay may kaibigan
Kasama ko sa kaliwanagan.
Bugtong #61
Ako ay mamamatay
Tiyak na siya ay madadamay.
Bugtong #62
Ako'y may kaibigan,
galaw ko'y galaw niya,
lagi kong kasama.
Bugtong #63
Kasama ko siya,
Kasunod ko siya,
San man ako mapunta.