Mga Bugtong Na May Sagot - Page 11

Bugtong #71
Pambungkal ng lupa sa kabukiran
Kasama ng kalabaw sa tag-araw.
Bugtong #72
Mula berde naging mapula
Napakatamis ng lasa
Sinusungkit ni Ara.
Bugtong #73
Ginto sa kalangitan
Di matitigtitigan.
Bugtong #74
Trabaho niya ay humarap sa kamera
Matutong malungkot o tumawa.
Bugtong #75
Tubig na nagiging bato,
Batong nagiging tubig
Singkinang ng brilyantito.
Bugtong #76
Mataas kung nakaupo,
Mababa kung nakatayo.
Bugtong #77
Hindi makalipad ang lobo,
Kung si Ason ay wala rito.