Mga Bugtong Na May Sagot - Page 12

Bugtong #78
Kalsada ay pinapaganda
Kaya akong itiman ay pinipison na.
Bugtong #79
Nagtago si Pablo
Nakalabas ang ulo.
Bugtong #80
Maging ita paminsan-minsan
Pintahan ang katawan
Sumayaw sa kapistahan
Hala bira! Magsigawan.
Bugtong #81
Lasa ay may katamisan
Tubo ang pinanggalingan.
Bugtong #82
Tubo ang pinanggagalingan
Puti o pula ang kanyang kulay.
Bugtong #83
Dilim ay nililiparan
Lahat ng inang magsisilang
Lagi nang binabantayan.
Bugtong #84
Sakit na biglaan ang dating
Lalo na kung mainit ang paligid natin
Sa unang pagdalaw nito
Ay maaaring ikamatay mo.