Mga Bugtong Na May Sagot - Page 14

Bugtong #92
Mga bulaklak, dito naglalambitin
Si Tarzan ay dito nagpapasalin-salin.
Bugtong #93
Pagpanhik ng bata
Tumutumba ang matanda.
Bugtong #94
Amoy ay may kabahuan
Subalit masarap na sawsawan
Itim o pula ang kulay.
Bugtong #95
Walang pakpak,
Mabilis lumipad,
Malawak gumawak.
Bugtong #96
Iba't ibang kulay sa kalangitan
Para bang arkong nahihiyasan.
Bugtong #97
Kung sa isda, ito'y dagat,
Kung sa ibon, ito'y pugad
Kung sa tao, anong tawag?
Bugtong #98
Tubig kung sa isda,
Lungga kung sa daga
Kung sa tao'y ano kaya?