Mga Bugtong Na May Sagot - Page 15

Bugtong #99
Isang buntong magkakaibigan,
Nagtatalikuran.
Bugtong #100
Dala ni Neneng,
Dala si Neneng,
Kasama niya saan man magpunta.
Bugtong #101
Tingga ng kalagiman
Nakapapasok sa bumbunan.
Bugtong #102
Kapit na upo at patola
Sa likod ko ay sumampa
Patpatin man ako
Kailangang-kailangan mo.
Bugtong #103
Labanan sa palatulaan
Maaaring makamit tagumpay o kabiguan
Maaari ka ring tumabla sa kalaban.
Bugtong #104
Ang ulo'y kabayo, leeg ay pari,
Ang katawa'y uod,
Ang paa'y lagari.
Bugtong #105
Tawag ito sa mahilig mangutang
Nagtatago naman pag may babayaran.