Mga Bugtong Na May Sagot - Page 16

Bugtong #106
Sisidlan ng tubig na sinasalok
Dala-dala ito saanmang lupalop.
Bugtong #107
Magandang lakarang may kakintaban
Makinis na bato sa loob ng tahanan.
Bugtong #108
Bahagi ng katawang sinasandalan
Ng may problemang di makapagpasan.
Bugtong #109
Berdeng bituin
Matamis-tamis at maasim-asim
Paiba-iba ang mithiin.
Bugtong #110
Tamang-tama lang ang pangangatawan
Di gaano sa kapayatan.
Bugtong #111
Sa bansa o sandaigdigan
Galaw ng tao'y dapat malaman
Sa radyo at telebisyon man
Ito ay sinusundan-sundan.
Bugtong #112
Lugar sa bahay na kakikitaan
Ng lahat ng bagay sa kapaligiran.
Lagus-lagusan ang hanging amihan
Matitingala ka rito ng kalahatan.

This website is dedicated to all Filipino people who love their country, the Philippines.

The purpose of this website is to help all Filipinos, most importantly the Filipino students in their upbringing, not just in their studies in schools, but also during their leisurely time online. Who said fun is all about playing games?

Currently, we have articles about Filipino folklore including short stories, fables, parables, myths, and legends. Biographies of Filipino national heroes and other famous people in Philippine history that are written both in Tagalog and English are also available.

Soon to include information about Filipino games here in the Philippines, from the old traditional games that children used to play, to the most latest online games now being played at their very own homes or in an Internet Cafe such as Level Up's games Ragnarok and Crazy Kart, e-Games' Ran Online....