Mga Bugtong Na May Sagot - Page 16

Bugtong #106
Sisidlan ng tubig na sinasalok
Dala-dala ito saanmang lupalop.
Bugtong #107
Magandang lakarang may kakintaban
Makinis na bato sa loob ng tahanan.
Bugtong #108
Bahagi ng katawang sinasandalan
Ng may problemang di makapagpasan.
Bugtong #109
Berdeng bituin
Matamis-tamis at maasim-asim
Paiba-iba ang mithiin.
Bugtong #110
Tamang-tama lang ang pangangatawan
Di gaano sa kapayatan.
Bugtong #111
Sa bansa o sandaigdigan
Galaw ng tao'y dapat malaman
Sa radyo at telebisyon man
Ito ay sinusundan-sundan.
Bugtong #112
Lugar sa bahay na kakikitaan
Ng lahat ng bagay sa kapaligiran.
Lagus-lagusan ang hanging amihan
Matitingala ka rito ng kalahatan.