Mga Bugtong Na May Sagot - Page 17

Bugtong #113
Hukay sa ilalim ng lupa
Tubig dito ay pinagpala.
Bugtong #114
Sa kaniya ibinibigay
Timbang natatalian
Pinasisisid sa kailaliman.
Bugtong #115
Isang uri ng nilagang itlog
May sisiw na natutulog.
Bugtong #116
Maliit na papel na sinusulatan
Maaaring magluklok sa panguluhan.
Bugtong #117
Telang susun-suson
Di maayos na pagkakapatung-patong.
Bugtong #118
Hiniwa at pinalapad
Ang mabilog na parang patpat,
Nasa loob ang balat, napakasarap!
Bugtong #119
Kapirasong putol ng tela
Mga mamamayan
Pinagsasama-sama.

This website is dedicated to all Filipino people who love their country, the Philippines.

The purpose of this website is to help all Filipinos, most importantly the Filipino students in their upbringing, not just in their studies in schools, but also during their leisurely time online. Who said fun is all about playing games?

Currently, we have articles about Filipino folklore including short stories, fables, parables, myths, and legends. Biographies of Filipino national heroes and other famous people in Philippine history that are written both in Tagalog and English are also available.

Soon to include information about Filipino games here in the Philippines, from the old traditional games that children used to play, to the most latest online games now being played at their very own homes or in an Internet Cafe such as Level Up's games Ragnarok and Crazy Kart, e-Games' Ran Online....