Mga Bugtong Na May Sagot - Page 17

Bugtong #113
Hukay sa ilalim ng lupa
Tubig dito ay pinagpala.
Bugtong #114
Sa kaniya ibinibigay
Timbang natatalian
Pinasisisid sa kailaliman.
Bugtong #115
Isang uri ng nilagang itlog
May sisiw na natutulog.
Bugtong #116
Maliit na papel na sinusulatan
Maaaring magluklok sa panguluhan.
Bugtong #117
Telang susun-suson
Di maayos na pagkakapatung-patong.
Bugtong #118
Hiniwa at pinalapad
Ang mabilog na parang patpat,
Nasa loob ang balat, napakasarap!
Bugtong #119
Kapirasong putol ng tela
Mga mamamayan
Pinagsasama-sama.