Mga Bugtong Na May Sagot - Page 19

Bugtong #127
Lumalakad ay walang humihila
Tumatakbo ay walang paa.
Bugtong #128
May likod walang tiyan,
Matulin sa karagatan.
Bugtong #129
Naligo si Kapitan
Hindi nabasa ang tiyan.
Bugtong #130
Wala sa langit, wala sa lupa
Kung tumakbo ay patihaya.
Bugtong #131
Makitid na kabaong,
Pinalakad ng dahon.
Bugtong #132
Lugar na dapat sanang daanan
Ilegal na ginagawang pamilihan.
Bugtong #133
Bahay ng salapi at kayamanan
Maaaring pag-impukan.