Mga Bugtong Na May Sagot - Page 20

Bugtong #134
Tuluy-tuloy na pagtulog sa higaan
Di na gigising kalian pa man.
Bugtong #135
Isdang may kaputian
Malambut na malambot ang tiyan.
Bugtong #136
Kung gabi'y dagat
Sa araw ay bumbong.
Bugtong #137
Kung gabi ay malapad
Kung araw ay matangkad.
Bugtong #138
Nakalantad kung gabi,
Kung araw ay nakatabi.
Bugtong #139
Duming nabuo sa maruming katawan
Dapat na basain, gilgilin, hilurin.
Bugtong #140
Nakilala ng kalahatan
Dahil sa kasikatan.