Mga Bugtong Na May Sagot - Page 21

Bugtong #141
Mabilis ito sa karagatan.
Nagdadala ng mga pasahero sa lalawigan
Bugtong #142
Hindi magsasaka
Pero gumagapas siya
Itim ay ibinabasura.
Bugtong #143
Isiniksik bago kinalabit
Ospital ang sinapit.
Bugtong #144
Pumapasok tayo sa loob nito
Upang maligo at magpapresko.
Bugtong #145
Isa ang pinasukan,
Tatlo ang nilabasan.
Bugtong #146
Munting lugar sa lalawigan
May kani-kaniyang kapistahan.
Bugtong #147
Anumang bagay na naulanan
Naligwakan o kaya'y nabuhusan.

This website is dedicated to all Filipino people who love their country, the Philippines.

The purpose of this website is to help all Filipinos, most importantly the Filipino students in their upbringing, not just in their studies in schools, but also during their leisurely time online. Who said fun is all about playing games?

Currently, we have articles about Filipino folklore including short stories, fables, parables, myths, and legends. Biographies of Filipino national heroes and other famous people in Philippine history that are written both in Tagalog and English are also available.

Soon to include information about Filipino games here in the Philippines, from the old traditional games that children used to play, to the most latest online games now being played at their very own homes or in an Internet Cafe such as Level Up's games Ragnarok and Crazy Kart, e-Games' Ran Online....