Mga Bugtong Na May Sagot - Page 21

Bugtong #141
Mabilis ito sa karagatan.
Nagdadala ng mga pasahero sa lalawigan
Bugtong #142
Hindi magsasaka
Pero gumagapas siya
Itim ay ibinabasura.
Bugtong #143
Isiniksik bago kinalabit
Ospital ang sinapit.
Bugtong #144
Pumapasok tayo sa loob nito
Upang maligo at magpapresko.
Bugtong #145
Isa ang pinasukan,
Tatlo ang nilabasan.
Bugtong #146
Munting lugar sa lalawigan
May kani-kaniyang kapistahan.
Bugtong #147
Anumang bagay na naulanan
Naligwakan o kaya'y nabuhusan.