Mga Bugtong Na May Sagot - Page 23

Bugtong #155
Uka na ang tiyan,
Malakas pang sisigaw.
Bugtong #156
Kakalat-kalat, natitisud-tisod,
Ngunit kapag tinipon,
Matibay na muog.
Bugtong #157
Kung sa ilan ay walang kuwenta,
Sa gusali'y mahalaga.
Bugtong #158
Bato na ang tawag ko,
Bato pa rin ang tawag mo,
Turan mo kung ano.
Bugtong #159
Munting prinsesa
Laging nakakorona.
Bugtong #160
Nakayuko ang reyna,
Hindi nalalaglag ang korona.
Bugtong #161
Palayok ni Isko
Punung-puno ng buto.