Mga Bugtong Na May Sagot - Page 24

Bugtong #162
Matibay na sisidlan ko
Maaaring kipkipin mo
Sa palengke ay dala ko ito
Tubig ay huwag ilagay dito.
Bugtong #163
Nagpiging ang bayan,
Iisa ang hinawan.
Bugtong #164
Kay liit pa ni Neneng
Marunong nang kumendeng.
Bugtong #165
Isang balong malalim,
Punung-puno ng patalim.
Bugtong #166
Nagsaing si Ompong,
Sa ibabaw ang gatong.
Bugtong #167
Tagumpay ang kanyang kabaliktaran
Kung saan siya ay talunan
Yuko ang ulo sa kalungkutan.
Bugtong #168
Tahanan ng makasalanan
Rehas na bakal ang kapaligiran.