Mga Bugtong Na May Sagot - Page 26

Bugtong #176
Halina't gabi na,
Sulong at umaga na.
Bugtong #177
Alin sa buong katawan,
Ang nasa likod ang tiyan?
Bugtong #178
Bintererat, bintereray,
Nasa likod ang tiyan.
Bugtong #179
Mga salitang di dapat seryosohin
May layuning gusto tayong patawanin.
Bugtong #180
Lakas ay dito nakasalalay
Kung hapo na ito ay nangangalay.
Bugtong #181
May sungay, hindi hayop,
Hindi tao, tumatakbo.
Bugtong #182
Napapagod kung tumigil,
Kung tumakboy giliw na giliw.