Mga Bugtong Na May Sagot - Page 28

Bugtong #190
May bibig walang ngipin,
May tiyan walang laman.
Bugtong #191
Laging nakasakay sa kabahayan,
Wala namang pinapasyalan.
Bugtong #192
Heto na si Lelong,
Bubulung-bulong.
Bugtong #193
Inisip ng marunong,
Sinabi ng gunggong.
Bugtong #194
Halamang di nalalanta
Kahit natabas na.
Bugtong #195
Maitim na parang alkitran,
Pumuputi kahit di labhan.
Bugtong #196
Maitim na parang tinta,
Pumuputi kahit hindi ikinukula.